Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Vår grund

Svenska Läromedel verkar för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och elever och studenter högre kunskapsresultat, i förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, SFI, universitet, högskola och folkbildning.

Vi för dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer. Vi är huvudorganisation i Bonus Copyright Access och tillhandahåller medlemsföretagen branschstatistik och annan medlemsservice.

Svenska Läromedels femton medlemsföretag utvecklar 80-90 procent av skolans tryckta och digitala läromedel, kurslitteratur för högskolan och texter för vetenskap och professionell utveckling.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.