Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Frågor vi arbetar med

Under våren uppmärksammar vi att elever enligt Läromedelskartan får mycket olika tillgång till läromedel. Vi lyfter Stockholms stads Läromedelspolicy och Läromedelskollen som verktyg för att åtgärda det. Vi vill att läromedelsbegreppet stärks i skollagen. Detta kommer vi att ta upp i våra panelsamtal i Almedalen och på Bokmässan.

Vi arbetar också för att Samverkan för administration av elever och grupper i läromedel ska leda till en standard för att utbyta elevdata mellan huvudmän och digitala läromedel. Vi är med i SKL:s samtal om en Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och för diskussioner och hur digitala läromedel ska GDPR-säkras. En annan fråga för oss är det nya ramavtal för upphandling som SKI Kommentus arbetar med och som börjar gälla 2019.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.