Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Ge lärare och elever bättre förutsättningar

Ett läromedel följer läroplanen och har en lärarhandledning, grundläromedel och andra läromedelsdelar.

Läromedel är verktyg för lärare att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. De ger lärare mer tid att möta varje elev, stärker deras kapacitet att undervisa effektivt och säkrar att det centrala innehållet finns till varje lektion. Med flera olika delar kan läraren undervisa flexibelt och anpassat till varje elevs behov. I digitala läromedel finns alla delar samlade i en digital onlinetjänst. Nivån är noggrant anpassad till varje årskurs.

Läromedel ger elever sammanhang och struktur och en gemensam grund att utveckla kunskaper, värden och förmågor. Det ökar likvärdigheten i skolan.

Skolkommissionen uttalar i sitt slutbetänkande att skolan har allvarliga systemsvagheter, att det förekommer allvarliga och eller långvariga brister på bland annat ändamålsenliga läromedel samt att framgång i lärarnas arbete ”förutsätter en miljö som avlastar och ger lärarna stöd”. Detta understryker att tryckta och digitala läromedel är en viktig del av skolans system och en förutsättning för lärares undervisning och alla elevers kunskapsresultat.

Svenska Läromedel vill därför att lärare och elevers rätt till läromedel stärks genom ett tydligare läromedelsbegrepp i skollagen och att elever får rätt till grundläromedel i alla ämnen.

Vår Kvalitetspolicy visar vilken läromedelskvalitet medlemsföretagen står för. Läromedelskollen är ett verktyg för lärare att välja läromedel. Läromedelskartan visar på bristen på likvärdighet i tillgången till aktuella läromedel. Vårt förslag till Läromedelspolicy är ett verktyg för huvudmän och skolor att göra läromedel till del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.