Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Ge studenter möjligheter att skaffa kurslitteratur

På universitet och högskola är kurslitteraturen verktyg för lärare att undervisa och för elever att studera. Kurslitteraturen ger en grund för forskning och yrkesliv.

Svenska Läromedel vill därför att elever ska få tillräckliga studiemedel och ekonomiska förutsättningar att anskaffa den kurslitteratur som ingår i utbildningen.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.