Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Läromedelskartan

Läromedelskartan 2017 visar hur mycket kommunala grundskolor i genomsnitt satsade på läromedel per elev i olika kommuner.

Statistiken avser båda tryckta och digitala läromedel år 2017. Den är hämtad från distributörerna Läromedia Bokhandel i Örebro AB och GR Göteborg och visar hur mycket läromedel de kommunala grundskolorna i respektive kommun köpt i genomsnitt. Enligt lagen om offentlig upphandling LOU ska skolor köpa alla läromedel från en utsedd distributör som i de allra flesta fall är någon av de två nämnda. Statistiken omfattar även läromedel från företag som inte är medlemmar i Läromedelsföretagen. I statistiken saknas läromedel som skolor har köpt direkt från läromedelsföretag. Uppgifter saknas från vissa kommuner och från friskolor.

Läromedelskartan 2017 i tabellform

Läromedelskartan 2016 i tabellform

Läromedelskartan 2015 i tabellform

Läromedelskartan 2015-2017 i tabellform

 

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.