Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Dataskyddspolicy

Läromedelsföretagen behandlar personuppgifter i enlighet med dataskydds-förordningen GDPR.

Läromedelsföretagen behandlar inte personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för verksamheten. Det betyder att personuppgifter behandlas när det föreskrivs i lag, anges i avtal eller när det finns ett berättigat och avvägt intresse i verksamheten. Uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Personuppgifter kan behandlas exempelvis vid hantering av anställningsavtal, leverantörsavtal, bokföring och av uppgifter som är nödvändiga för att ge medlemsföretag och dess medarbetare service.

Behandling sker av mejladresser som Läromedelsföretagen använder för att skicka nyhetsbrev och viss information om verksamheten till medarbetare på medlemsföretag, verksamma i utbildningsväsendet och andra skolaktörer samt till personer som på hemsidan registrerat sig för att få Nyhetsbrev.

Personuppgifterna behandlas i Läromedelsföretagens IT-system eller i externa tjänster med vilka Läromedelsföretagen har avtal och som följer dataskyddsförordningen eller har motsvarande regelverk.

Inga personuppgifter lämnas vidare eller säljs. Personuppgifter kan lämnas till tryckerier eller motsvarande för att utföra uppgifter åt Läromedelsföretagen.

Du kan mejla till [email protected] och begära att få upplysning om vilka uppgifter som är registrerade om dig, att få dessa korrigerade eller raderade. I alla utskick finns en möjlighet för dig att via en länk begära att bli borttagen från registret och få mejladressen raderad.

Frågor om behandling av personuppgifter kan ställas till [email protected].

Personuppgiftsansvarig är Läromedelsföretagen.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.