Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Statistik

Läromedel i grundskolan i Sverige, Norge och Finland


Grafen visar försäljningen av läromedel för grundskolan i Sverige*, Norge och Finland.
*Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till grundskolan i Sverige.

 

Läromedel i gymnasieskolan och komvux i Sverige

Grafen visar försäljningen av läromedel för gymnasieskolan och komvux i Sverige.  Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till gymnasieskolan och komvux i Sverige.

 

Kostnad för läromedel jämfört med utbildningens totala kostnad

Grafen visar kostnaderna för läromedel som andel av de totala utbildningskostnaderna i Sverige för grundskola respektive gymnasieskola och komvux.

Vinstmarginal före finansiella kostnader

Grafen visar vinstmarginal före finansiella kostnader för medlemsföretagen. 2018 var vinstmarginalen 11,7 %. Uppgifterna omfattar inte stiftelserna Folkuniversitetets förlag och Natur och Kultur samt Bonnierförlagen Lära AB och SICA Läromedel Smartkids.

Källor

Statistiken ovan bygger på uppgifter från:
SCB
Skolverket
Läromedelsföretagen
Finnish Book Publishers Association (FBPA)
Den Norske Forleggerforening

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.