Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Statistik

Läromedelsföretagens statistik bygger på uppgifter från medlemsföretagen.

Läromedelsförsäljning 2018

Försäljningsstatistik för läromedelsbranschen 2018. Observera att statistiken enbart bygger på uppgifter från de företag som var medlemmar i Läromedelsföretagen under hela 2018.
Försäljning läromedelFörsäljning Mkr, 2018Förändring i procent från 2017Tryckta läromedel, i procentDigitala läromedel, i procent
Totalförsäljning, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning8582,18515
Grundskola5533,38218
Gymnasium2391,18713

Vinstmarginal före finansiella kostnader

Grafen visar vinstmarginal före finansiella kostnader för medlemsföretagen. Statistiken omfattar enbart medlemmar som är aktiebolag. För 2018 var vinstmarginalen före finansiella kostnader 11,7 %. För definitioner, se Statistiska Centralbyråns branschnyckeltal.

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.