Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Statistik

Läromedel i grundskolan i Sverige, Norge och Finland


Grafen visar försäljningen av läromedel för grundskolan i Sverige*, Norge och Finland.
*Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till grundskolan i Sverige.

 

Läromedel i gymnasieskolan och komvux i Sverige

Grafen visar försäljningen av läromedel för gymnasieskolan och komvux i Sverige.  Försäljningen för Sverige baseras på Läromedelsföretagens medlemmars försäljning som utgör 90-95% av den totala försäljningen av läromedel till gymnasieskolan och komvux i Sverige.

 

Kostnad för läromedel jämfört med utbildningens totala kostnad

Grafen visar kostnaderna för läromedel som andel av de totala utbildningskostnaderna i Sverige för grundskola respektive gymnasieskola och komvux.

Vinstmarginal före finansiella kostnader

Grafen visar vinstmarginal före finansiella kostnader för medlemsföretagen. 2018 var vinstmarginalen 11,7 %. Uppgifterna omfattar inte stiftelserna Folkuniversitetets förlag och Natur och Kultur samt Bonnierförlagen Lära AB och SICA Läromedel Smartkids.

Källor

Statistiken ovan bygger på uppgifter från:
SCB
Skolverket
Läromedelsföretagen
Finnish Book Publishers Association (FBPA)
Den Norske Forleggerforening

Har du frågor om vår statistik?

Kontakta Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson, E-post: [email protected], Telefon: 076-538 22 77

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.