Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Kontakt

Kontakta oss gärna för frågor om Läromedelsföretagens verksamhet.

Stefan Persson
Ordförande

E-post: [email protected]
Telefon: 076-538 22 77

Jerker Fransson
Styrelsens sekreterare

E-post: [email protected]
Tel: 046-31 22 21

Roy Rue
Ekonom

E-post: [email protected]
Telefon: 070-193 79 42

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.