Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Styrelsen i Läromedelsföretagen

Stefan Persson
VD Studentlitteratur AB
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Vice ordförande

Ledamöter

Jesper Eiby Christoffersen
CEO Bonnier Education AB

Henrik Killander
Förlagschef Folkuniversitetets förlag

Anna Settman
CEO Liber AB

Helena Holmström
Förlagschef Natur och Kultur

Stefan Martell
Director of Author Management, Editorial
Norstedts juridik AB

Christer Carlberg
VD Sanoma utbildning AB

Suppleant

Marcus Billström
Majemaförlaget AB

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.