Läromedelsföretagen

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Styrelsen i Läromedelsföretagen

Stefan Persson
VD Studentlitteratur AB
Ordförande

Åsa Steholt Vernerson
VD Gleerups Utbildning AB
Vice ordförande

Ledamöter

Angelica Hedin
Bonnier Education AB

Henrik Killander
Folkuniversitetets förlag

Anna Settman
Liber AB

Helena Holmström
Natur och Kultur

Stefan Martell
Norstedts juridik AB

Christer Carlberg
Sanoma utbildning AB

Kvalitetspolicy

Läromedelsföretagens kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Läromedelsföretagen

Branschorganisationen Svenska Läromedel byter namn till Läromedelsföretagen.